Nhận quà của Nguyễn Mận

Chào mọi người, Tôi là Nguyễn Mận. Tôi Chuyên cung cấp cây công trình, cây nội thất, cây hoa, cây cảnh, vật tư chăm sóc hoa lan.

Chào mọi người, Tôi là Nguyễn Mận. Tôi Chuyên cung cấp cây công trình, cây nội thất, cây hoa, cây cảnh, vật tư chăm sóc hoa lan.

"Một nhà diễn thuyết không nhất thiết phải biết lãnh đạo, nhưng một nhà lãnh đạo chắc chắn phải biết diễn thuyết"